Regulamin parku
i ogrodu barokowego Großsedlitz

Drodzy Goście,
Ogród Barokowy Großsedlitz jest zabytkiem sztuki budowlanej i ogrodowej. Aby umożliwić zwiedzanie parku również kolejnym odwiedzających, prosimy przestrzegać następujących wskazówek:

 • Park czynny jest codziennie od 10:00 do 18:00.
 • Wstęp na teren parku na własną odpowiedzialność.
 • Odpowiedzialność za szkody wykluczona w granicach dopuszczalnych prawem.


Wchodzenie na nieuprzątnięte lub nieposypane drogi jest zabronione. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za swoje dzieci.

Odwiedzającym zabrania się:

 • schodzenia z wyznaczonych ścieżek i deptania po trawnikach
 • jeżdżenia po ścieżkach pojazdami z wyjątkiem wózków dziecięcych i wózków inwalidzkich.
 • zanieczyszczania i uszkadzania kompleksu, budynków i innych obiektów, oraz przemieszczenia przedmiotów.
 • grania w piłkę, jazdy konno, wędkowania, jazdy na sankach lub nartach na terenie kompleksu parkowego.
 • spuszczania psów ze smyczy lub puszczania ich na zbyt długiej smyczy.  
 • kąpania się w zbiornikach wodnych lub fontannach oraz wpuszczania tam zwierząt.
 • muzykowania lub korzystania z odtwarzaczy audio bez pisemnej zgody właściciela.
 • prowadzenia działalności handlowej, reklamowej oraz przeprowadzania zbiórek bez pisemnej zgody właściciela.
 • grillowania lub bez pisemnej zgody właściciela odpalania fajerwerków.  
 • rozbijania namiotu lub nocowania na terenie ogrodu.
 • fotografowania lub nagrywania w celach komercyjnych bez pisemnej zgody właściciela.

Każdy, kto naruszy ten regulamin, może zostać wydalony z parku lub  otrzymać zakaz wchodzenia na teren parku w przyszłości. Niezastosowanie się do tych reguł grozi konsekwencjami prawnymi. Czyny karalne są zgłaszane na policję.  W interesie wszystkich gości prosimy stosować się do zaleceń pracowników ogrodu. Życzymy Państwu miłego pobytu.  

Informacje o ogrodzie Großsedlitz

Przez park z aplikacją schlösserlandAPP

Emma wśród pomarańczy z Großsedlitz

Więcej informacji