Historie

Vznik nové zahrady

Horní parter s oranžerií
Horní parter s oranžerií

August Christoph hrabě z Wackerbarthu pověřil v roce 1719 saského stavitele Johanna Christopha Knöffela stavbou svého sídla určeného na stáří. Großsedlitz – tehdy vzdálený pouhé dvě hodiny cesty od Drážďan – pro tento účel nabízel ideální místo. Poněvadž na stavbě pracovalo najednou až 1000 vojáků, mohl být zámek dokončen již v roce 1720 a v roce 1721 Horní oranžérie. Zahradu v roce 1723 od bývalého generálního adjutanta saské armády odkoupil August Silný. Ten oficiálně stavěl dále – avšak podle plánů krále.

Přestavba za Augusta Silného

Dolní oranžérie
Dolní oranžérie

V Großsedlitzu se měla pořádat slavnost Řádu bílé polské orlice. Za tímto účelem bylo třeba postarat se o přibližně 400 koní na blízkém komorním statku. Proto byl kompletní areál přestavěn, neboť Wackerbarthem založená zahrada a zámek byly příliš malé. Zámek i Horní oranžérie měly být strženy a měl zde vzniknout ústřední zámecký areál. Kromě Knöffela zde nyní na Barokní zahradě pracovali také Matthäus Daniel Pöppelmann a Zacharias Longeluene. V roce 1727 byla dokončena Dolní oranžérie. Zahrada nyní dosáhla své dnešní rozlohy. Ve stejném roce slavil August Silný v Großsedlitzu poprvé slavnost Řádu bílé polské orlice.

Nedokončený areál

Pohled do parku
Pohled do parku

V následujících letech ztratil August Silný o své saské zámky zájem. V roce 1728 ukončil stavbu ústředního zámku a v roce 1732 byly všechny stavební práce v areálu zastaveny. Lesní kaskáda zůstala nedokončená a Barokní zahrada zaujímá pouze asi jen třetinu plánované rozlohy. Do roku 1756 přesto slavil syn Augusta Silného v Großsedlitzu ještě 12krát slavnost Řádu polského bílého orlice.

Chátrání a počínající rekonstrukce

Zámeček Friedrichsschlösschen
Zámeček Friedrichsschlösschen

Válečné události mezi lety 1745 až 1813 způsobily Barokní zahradě značné škody. V této době využíval královský rod Großsedlitz pouze sporadicky, proto nebyl areál přestavěn v duchu doby. Rozsáhlé rekonstrukční práce proběhly během doby vlády krále Johanna. Dolní oranžérie byla přestavěna a získala nové moderní horkovzdušné vytápění. Zámek zvaný Friedrichsburg musel být v roce 1871 stržen. Kompletní novostavbu nebylo možné financovat, takže dnes stojí opět jen východní křídlo. Ze střední části a západního křídla existují pouze sklepy. Z Friedrichsburgu se stal Friedrichschlösschen.

Těžká ztráta

Až do roku 1928 byly v obou oranžériích pěstovány rostliny v květináčích, které částečně pocházely ještě od Augusta Silného. Všechny rostliny pomrzly v zimě 1928/29. Během působení různých majitelů probíhaly mezi lety 1918 až 1990 další rekonstrukční práce. Zejména Herrmann Schüttauf zlepšil mezi rokem 1929 a počátkem 50. let péči o rostliny a barokní prvky. Kromě toho nechal osázet záhony pestrými květinami.

Großsedlitz se skví ve staré kráse

Socha Pomony
Socha Pomony

Po druhé světové válce proběhly další renovace, přesto však došlo pouze ke zpomalení chátrání. V roce 1992 se Barokní zahrada dostala do vlastnictví Svobodného státu Sasko a byly zahájeny rozsáhlé sanační a rekonstruční práce. Po dokončení Dolní a Horní oranžérie bylo zakoupeno 145 pomerančovníků a zhruba 300 rostlin v květináčích. Tyto nyní v létě opět zdobí zahradu jako za dob Augusta Silného. V Großsedlitzu se tak nachází největší sbírka pomerančovníků v německojazyčné oblasti. Vzácné sochy byly restaurovány nebo nahrazeny kopiemi. Slavnost Řádu bílé polské orlice dnes připomíná zahradní slavnost, která se koná vždy o prvním víkendu v srpnu.

Kontakt

Barokní zahrada Großsedlitz

Parkstraße 85 | 01809 Heidenau

Patří k neziskové s.r.o. Saské státní zámky, hrady a zahrady

+49 (0) 3529 5639-0
grosssedlitz@schloesserland-sachsen.de

Otevírací doba

1. Listopad 2017 až  25. březen 2018

 • zavřeno

26. březen 2018 až  31. říjen 2018 

 • denně: 10:00 - 18:00 hod.

Změny vyhrazeny

Vstupné

 • Vstupné 5,00 EUR
 • Zlevněné vstupné 2,50 EUR
 • Vstupné: 5,00 EUR
 • Snížené vstupné: 2,50 EUR
 • 2 dospěli a maximálně 4 děti: 10,00 EUR
 • 1 dospělý a maximálně 2 děti: 5,00 EUR
 • Skupinový tarif (od 15 osob): 4,00 EUR
 • Skupinový tarif žáci: 2,00 EUR
 • Sezonní vstupenka Barokní zahrada (na osobu na rok) 8,00 EUR

Poplatky za prohlídku s průvodcem

 • Příplatek za průvodce: 2,50 EUR/os., nejméně však 35,00 EUR (60 min.) resp. 40 EUR (120 min.)

 

 

Změny vyhrazeny