Projekt EU

Přeshraniční partnerství

Barokní zahrada Großsedlitz leží jihovýchodně od Drážďan ve vzdálenosti pouhých zhruba 20 km od hranic mezi Českou republikou a Saskem. Přeshraniční spolupráce se zámkem Děčín se zaměřuje jak na společné projekty formou výstav a vědeckých konferencí, tak i na péči o kulturní dědictví a jeho propagaci na obou stranách hranice. Cílem je posílení turistického významu regionu a podpora přátelských sousedských vztahů a vzájemného porozumění mezi obyvateli Čech a Saska.

Knížecí barokní letní rezidence 01/2019 - 06/2020

U příležitosti 300. výročí barokní zahrady Großsedlitz (zakoupení a zahájení výstavby hrabětem Wackerbarthem v roce 1719) a více než 300 let existence barokní Růžové zahrady v Děčíně se projekt zaměří na setkávání a výměnu i na pozvání k vzájemnému poznávání sousedů v Německu a České republice. V rámci akcí a kulturních zážitků chceme občany obou sousedních regionů inspirovat k tomu, aby se blíže zabývali zastřešujícími tématy „zahradního umění“ a „baroka“. Zejména téma baroka koresponduje s těžištěm české turistické propagace, což je zajímavé pro německé návštěvníky.

Barokní zahrada v Großsedlitz je pro naše české sousedy objevem, který se nachází nedaleko hranic a který může přitáhnout jejich pozornost k barokním skvostům v Sasku. Jako jedna z mála později krajinářsky již neupravovaných barokních zahrad v Německu je tato zahrada zachována ve své původní - byť nedokončené – základní podobě jako mimořádně cenná kulturní památka v příhraničním prostoru. V zámku Děčín jsou také zachována svědectví z doby baroka a historická barokní Růžová zahrada. Obě zahrady zdobí zachovalé barokní sochy. Na jednu ze soch se zaměří mezinárodní restaurátorský workshop v Děčíně.

Projekt je zrcadlovým projektem k projektu „Barokní zahrada“ zámku Děčín.

Mimořádná výstava »Barokní letní rezidence«

15.6. – 15.9.2019 Barokní zahrada Großsedlitz

Mimořádná výstava představí nejkrásnější barokní zámky a zámecké zahrady v Německu, Česku/severních Čechách a Evropě.

Mimořádná výstava je podporována v rámci projektu „Knížecí barokní rezidence“, který obdržel podporu ve výši 15 000 EUR z fondu malých projektů v Euroregionu Labe/Elbe 2014 - 2020.

Po prezentaci v barokní zahradě Großsedlitz bude vystavena v létě 2020 v zámku Děčín.

13.–16.6.2019 Slavnostní víkend

V rámci EU projektu bude 300leté výročí barokní zahrady oslaveno slavnostním víkendem. Dále se budou konat přednášky a filmová představení na téma baroka.

Program ke stažení

13.–14.6.2019 Konference »Barokní idea«

V rámci této konference se budeme věnovat barokní zahradě Großsedlitz a zámku Děčín s barokními zámeckými a zahradními areály v Sasku a Čechách.

Zahradní umělecká díla baroka jsou součástí barokní myšlenky, která měla kromě vojenské síly, přepychových rezidencí a drahocenných uměleckých sbírek reprezentovat také knížecí moc a byla výrazem touhy barokních vládců, kteří disponovali absolutní mocí, po reprezentativnosti. Zrcadlí se v nich univerzálně chápaná existence knížete, jenž panuje z boží moci. Jako symboly dokonalosti absolutistické moci dodnes utváří obraz kulturní krajiny střední Evropy.

Přihlášky: www.barockgartengrosssedlitz.de\tagung
Uzávěrka přihlášek: 31.5.2019

16.6.2019 »Kratochvilný den pro rodiny«

s hrami, Muzikál pro dĕti, Čtení pohádky pro dĕti, Koncert, občerstvením a AOK Adventure Tour

16.6.2019 Veřejná odborná exkurze do Česka

„Knížecí letní rezidence v severních Čechách“ - Od zámku Zákupy do zámku Ploskovice

Kontakt

Barokní zahrada Großsedlitz

Parkstraße 85 | 01809 Heidenau

Patří k neziskové s.r.o. Saské státní zámky, hrady a zahrady

+49 (0) 3529 5639-0
grosssedlitz@schloesserland-sachsen.de