Projekt EU

Přeshraniční partnerství

Zámek Weesenstein leží jihovýchodně od Drážďan a tím je tedy vzdálen asi jen 20 km od sasko-české hranice. Historické kontakty do Čech povzbudily přeshraniční spolupráci se zámkem Děčín.
Ta neslouží pouze společným projektům v podobě výstav, vědeckých konferencí, publikací, restaurování apod., nýbrž přispívá zcela zásadně k péči o kulturní dědictví na obou stranách hranice. Cílem je přitom také další turistický rozvoj regionů a podpora rozumného přátelského sousedství mezi lidmi v Sasku a v Čechách.

Všechny akce v rámci EU-projektu "Sběratelství"

»Šlechtické poklady – Radost ze sbírání v Sasku a Čechách (2016-2018«

Řadí se k nejstarším zálibám lidstva a patřila samozřejmě i ke šlechtě: sběratelská vášeň.
Zbraně, paroží, mince, medaile, knihy, obrazy, porcelán, exotické rostliny – Drážďanské umělecké sbírky dodnes mají užitek ze sběratelské vášně Augusta Silného a jeho syna. Po jejich vzoru se i nižší šlechta věnovala sběratelské činnosti.

Také na zámcích Weesenstein a Děčín žili nadšení sběratelé, na jejichž exponátech je dokumentován rozmanitý osud šlechty v Německu a České republice zejména ve 20. století. Na obou zámcích jsou na zvláštních výstavách představeny objekty z různých sbírek. Rozsáhlá výstava v roce 2018 – jubilejním roce první zmínky o Weesensteinu – doplní menší prezentace předchozích ročníků.

Spolu s naším partnerem zámkem Děčín chceme pomocí workshopů, přednášek a dalších akcí, kterých se můžete zúčastnit, opět nechat ožít sběratelskou vášeň v přeshraničním měřítku.

Projektový partner zámek Děčín

Renovovaná ložnice na zámku Děčín
Renovovaná ložnice na zámku Děčín

Také na zámku Děčín je možno stejně jako na zámku Weesenstein doložit vášnivé sběratele, kteří utvářeli historii zámku. Sbírky v Děčíně jsou zejména spojeny s historií rodu Thunů. Ti využívali po více než 300 let zámek jako své hlavní sídlo. Po dlouholetém využívání armádou propůjčuje opětovná připomínka původních vlastníků zámku a jejich vzácných sbírek zámku novou identitu.
Na rok 2017 plánuje zámecké panstvo obnovu jídelní komnaty, výstavu bývalé sbríky mincí a novou výstavu o soudobých sběratelích. Ve středu pozornosti má být v roce 2018 bývalý mobiliář kostela a rekonstrukce knihovny.

Kontakt

Barokní zahrada Großsedlitz

Parkstraße 85 | 01809 Heidenau

Patří k neziskové s.r.o. Saské státní zámky, hrady a zahrady

+49 (0) 3529 5639-0
grosssedlitz@schloesserland-sachsen.de