Ceny wstępu

 • Wstęp 5,00 EUR
 • Wstęp ulgowy 2,50 EUR
 • 2 dorosłych i maks. 4 dzieci: 10,00 EUR
 • 1 dorosły i maks. 2 dzieci: 5,00 EUR
 • Taryfa grupowa (od 15 osób): 4,00 EUR
 • Taryfa grupowa uczniowie: 2,00 EUR
 • Bilet sezonowy do Ogrodu Barokowego (za osobę na rok) 8,00 EUR

Opłaty za oprowadzanie

 • Dopłata za oprowadzanie: 2,50 EUR/os.
 • Opłata minimalna 35,00 EUR (60 min.) lub 40 EUR (120 min.)


Zmiany zastrzeżone.

Wolny wstęp!

 • Osoby obchodzące urodziny w dniu zwiedzania
 • Dzieci do lat 5
 • Opiekunowie osób niepełnosprawnych
 • Piloci, kierowcy autokaru
 • Jeden opiekun na 10 uczniów
 • Pracownicy mediów (legitymujący się stosownym dokumentem)

otrzymują wolny wstęp

Ulgi

•    dzieci od 6 do 15 lat
•    uczniowie
•    praktykanci
•    studenci
•    niepełnosprawni
•    osoby bezrobotne lub pobierające świadczenia socjalne
•    osoby odbywające dobrowolną służbę wojskową
•    posiadacze Miśnieńskiej Legitymacji Socjalnej oraz legitymacji Kulturpass Elbe/Labe
•    członkowie ICOM, oraz ICOMOS, członkowie Związku Niemieckich Historyków Sztuki, członkowie Niemieckiego Związku Przewodników Miejskich
•    posiadacze saksońskiej legitymacji działacza społecznego poświadczonej ważnym dokumentem.

  * dzieci od 6 do 15 lat, uczniowie, praktykanci, studenci, niepełnosprawni, osoby bezrobotne lub pobierające świadczenia socjalne, osoby odbywające dobrowolną służbę wojskową, członkowie ICOM, oraz ICOMOS, członkowie Związku Niemieckich Historyków Sztuki, członkowie Niemieckiego Związku Przewodników Miejskich i w każdą środę posiadacze saksońskiej legitymacji działacza społecznego poświadczonej ważnym dokumentem.

   

  ** dzieci między 6 i 15 rokiem życia