Ochrana osobních údajů

Státní zámky, pevnosti a zahrady Sasko non-profit GmbH (SBG gGmbH) přikládají velkou důležitost ochraně vašich osobních údajů. Proto jsme přijali technická a organizační opatření, která zajistí dodržování pravidel o ochraně údajů.

Právní základy

SBG gGmbH nabízí telekomunikační službu na webových stránkách www.schloesserland-sachsen.de. Na tento portál se tedy vztahují ustanovení Telemedia Act (TMG). V ostatních případech platí zákon o ochraně informačního sebeurčení v Sasku (Saxonský zákon o ochraně údajů - SächsDSG). Při volání a prohlížení www.schloesserland-sachsen.de nejsou uloženy žádné osobní údaje. Pro statistické účely používáme službu Google Analytics. Kompletní adresy IP nejsou zpracovávány a ukládány pouze zkrácené.

Zadávání osobních údajů

Použití kontaktního formuláře, objednávkových formulářů a dalších služeb online vyžaduje zadání osobních údajů (jméno, adresa, e-mail), aby byly splněny požadované služby. Veškeré osobní údaje jsou shromažďovány a uchovávány pouze za tímto účelem. V žádném případě nebudou zpřístupněny třetím osobám. Ujišťujeme se, že nebudou předány žádné osobní údaje třetím zemím mimo EU.

kontaktní formuláře

Chcete-li nás kontaktovat, je k dispozici formulář, ve kterém můžete zadat jméno, jméno, e-mailovou adresu a zprávu. Odesílání zpráv prostřednictvím kontaktního formuláře není automaticky šifrováno. Bez šifrování nelze vyloučit znalosti třetí strany.

objednávkové formuláře

Za účelem získání informací nebo materiálu ze SBG gGmbH musí být zaznamenány údaje požadované pro přepravu. Tyto údaje jsou shromažďovány pouze pro zpracování objednávky a nejsou předávány třetím stranám. Osobní údaje předávané SBG při zadávání objednávky budou použity následovně:

 

  • Hodnocení pro interní statistické účely
  • Použití ke zlepšení použitelnosti (například pokud nám zasíláte informace nebo odpovídáme na otázky týkající se objednávkového procesu) 
  • Používáte-li marketingové akce (například informační bulletiny), pokud jste dal svůj souhlas 


Mapa hradů země

Zpracováváme vaše osobní údaje, zejména kontaktní údaje pro zpracování objednávky. Pro kreditní šeky můžeme použít informace (např. Tzv. Skóre) od externích poskytovatelů služeb.

Newsletter

Chcete-li dostávat bulletin SBG gGmbH, musíte zadat platnou e-mailovou adresu. Toto je uloženo společně s nastavením pro příjem zpráv v databázi a je základem pro provedení služby. Registrovaná e-mailová adresa také slouží jako přístup uživatele k úpravě jeho nastavení nebo k ukončení předplatného bulletinu. Zde můžete provést změny: http://www.schloesserland-sachsen.de/de/newsletter/besucher-interessierte/newsletter-aenderung-anforderung/

Automatické sběr dat

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, webová analytická služba poskytovaná společností Google Inc. ("Google") Služba Google Analytics používá tzv. Soubory cookie, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu vašeho používání webu. Informace generované cookie o vašem používání těchto webových stránek (včetně vaší IP adresy) jsou předávány a ukládány společností Google na serverech ve Spojených státech. Před uložením se vaše adresa IP zkrátí o poslední číslice, takže již není možné jasné přiřazení osobě. Společnost Google tyto informace použije k vyhodnocení vašeho používání webových stránek, k sestavování zpráv o aktivitách webových stránek pro provozovatele webových stránek a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou webových stránek a používáním internetu. Společnost Google může tyto informace také předat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon, nebo jestliže třetí strany zpracovávají tato data jménem společnosti Google. Společnost Google v žádném případě nebude přidružovat vaši IP adresu k jiným datům Google. Instalaci souborů cookie můžete zabránit nastavením softwaru prohlížeče; Upozorňujeme však, že v tomto případě nebudete moci plně využívat všechny funkce tohoto webu. Používáním této webové stránky souhlasíte se zpracováním údajů o vás společností Google způsobem a za výše uvedenými účely. Uživatelé mohou navíc zabránit tomu, aby společnost Google shromáždila data vygenerovaná souborem cookie a souvisela s používáním těchto webových stránek (včetně vaší IP adresy), stejně jako zpracování těchto údajů společností Google pomocí pluginu plug-in dostupného pod následujícím odkazem Stáhněte a nainstalujte: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Právní informace

SBG gGmbH není připravena a povinna se účastnit řízení o urovnání sporu před rozhodčím radě pro spotřebitele. Platformu Evropské unie pro řešení online sporů lze nalézt na adrese www.ec.europa.eu/consumers/odr Mají právo na přístup k osobním údajům, které se jich týkají, stejně jako k nápravě a v případě potřeby ke zrušení nebo omezení nebo opozici zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů. Máte-li dotazy nebo stížnosti na ochranu údajů, můžete se obrátit na našeho pracovníka pro ochranu údajů (Datenschutz@schloesserland-sachsen.de) nebo na orgán pro ochranu údajů.

Sociální sítě

Při surfování na stránkách www.schloesserland-sachsen.de. Ve výchozím nastavení se do propojených sociálních sítí (Facebook, Twitter, Google+) nepřenášejí žádná data. Z tohoto důvodu není žádný uživatel sledován třetími stranami. Kontakt na sociální síť se provádí pouze tehdy, když kliknete na jedno ze sdílených tlačítek sociálních sítí. Vybraná sociální síť se otevře v novém okně / kartě a předávají se pouze následující údaje:

Sociální síť automaticky používá adresu URL k určení dalšího obsahu na stránce. Uživatelská data nejsou přenášena. Uživatelský účet je identifikován ve svrchovanosti sociální sítě a není součástí www.schloesserland-sachsen.de.