Návštěvní řád parku
Barokní zahrada Großsedlitz

Milí návštěvníci,

Barokní zahrada Großsedlitz je památkou architektonického a zahradnického umění. Abychom mohli uchovat areál i pro budoucí návštěvníky, prosíme, abyste dodržovali následující pokyny:

  • Park je otevřen denně od 10:00 do 18:00 hod.
  • Vstup do areálu je pouze na vlastní nebezpečí. Ručení za škody je v rozsahu přípustném ze zákona vyloučeno.
  • Neuklizené nebo neposypané cesty nejsou otevřeny pro veřejnost. Rodiče ručí za své děti.

Návštěvníkům není dovoleno:

  • opouštět cesty a vstupovat na zelené plochy.
  • jezdit po cestách, s výjimkou dětských kočárků nebo invalidních vozíků.
  • znečišťovat a poškozovat areál, budovy a další zařízení nebo si odnášet věci.
  • hrát v areálu míčové hry, jezdit na koni, rybařit, sáňkovat nebo lyžovat.
  • nechávat běhat psy volně nebo na dlouhém vodítku.
  • koupat se nebo nechat koupat zvířata ve vodních tocích nebo kašnách.
  • bez písemného povolení vlastníka provozovat nebo pouštět hudbu.
  • bez písemného povolení vlastníka provozovat obchodní či reklamní činnost nebo sbírku.
  • grilovat nebo bez písemného povolení vlastníka zapalovat ohňostroje.
  • stanovat nebo přespávat.
  • bez písemného povolení vlastníka fotografovat nebo natáčet filmy pro komerční účely.

Osoby, které tento řád poruší, mohou být z parku vykázány nebo jim může být uložen zákaz vstupu do parku v budoucnosti.  Zneužití bude právně stíháno. Trestné činy budou oznámeny.

Prosíme vás, abyste v zájmu všech návštěvníků dodržovali nařízení pracovníků Barokní zahrady, a přejeme vám příjemný pobyt.